2015-2016  წლებში  განხორციელებული პროექტები

2015-2016  წლებშ განხორციელებული პროექტები

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს  ხელშეწყობით,  სტუდიაში  2015- 2016 წლებში  აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის,  მასტერკლასები რადიო ჟურნალისტიკაში

– აუდიოს ჩაწერის საწყისებს;
– აუდიო მონტაჟის საფუძვლებს;
– ტექსტის წერას რადიო სიუჟეტისთვის;
– აუდიო სიუჟეტის მომზადებას;
– ამბის აუდიო თხრობის საფუძვლებს;

2015 წელი  2 აზერბაიჯანელი სტუდენტი დასაქმდა ტელევიზიაში.