კონტაქტი

ჰოლდინგი   “მედია ჯგუფი”

ქ.თბილისი, კოსტავას 68  ტ: 595 98 98 01

E_mail: ibandzeladze@gmail.com