აზიური ფაროსანას  წინააღმდეგ სახელმწიფოს მიერ მიმდინარე წელს 300 ათასამდე ჰექტარი დამუშავდა. ტერიტორიები ქიმიური საშულებით ორი მეთოდით თერმული ნისლის და ცივი შესხურების ტექნოლოგიით იწამლება.

სამეგრელოს რეგიონში ადგილობრივები სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს აფასებენ. ლევან ჯიჭონაიას თქმით, გასულ წელთან შედარებით წელს მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია, ამასთან გაზრდილია მოსახლეობის ინფორმირებულობის მაჩვენებელიც. ფერმერს თხილის პლანტაცია 2 ჰექტარზე აქვს გაშენებული,  სურსათის ერონული სააგენტოს რეკომენდაციების გათვალისიწინებით ჩატარებული წამლობის შემდეგ იმედი აქვს, რომ  წელს მოსავალს სრულად მიიღებს.

მედიაპროდუქტი  მომზადებულია ,,ევროპისრეკონსტრუქციისადაგანვითარებისბანკის“  EBRD-ისმხარდაჭერით ,,ერთადვებრძოლოთაზიურფაროსანას“ პროექტისფარგლებშირომელსაც ,,ჟურნალისტიკისრესურსცენტრი“ –  JRC პარტნიორმედიასაშუალებებთანერთადახორციელებსისშესაძლოაარწარმოადგენდეს EBRD-ისშეხედულებას.

სინქრონი:

ლევან ჯიჭონაია – ფერმერი.