წამყვანები

 აფაიათ ალიევა       საინფორმაციოს წამყვანი

 სადდამ ალიევი     მუსიკალური, გადაცემის წამყვანი

 ანარ გუმბათოვი    მუსიკალური, გადაცემის წამყვანი

 აიდა თაგიევა          გადაცემის  წამყვანი

 აილარ მამედოვა     მუსიკალური წამყვანი

 ლეილა ამრახოვა    მუსიკალური წამყვანი

 რავილ მამედოვი    მუსიკალური წამყვანი

წერილის გაგზავნა
Share On Facebook
Share On Google Plus
Share On Youtube
Contact us
Hide Buttons