ქართული ენის შესწავლა

რადიოს ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ქართული ენის შესწავლა. პროექტი ხორციელდება 2014 წლიდან

საათში ერთხელ გადის 2 წუთიანი გაკვეთილი ”მენიმ გიურჯისტან-ჩემი საქართველო”

გაკვეთილი #1   გაკვეთილი #2  გაკვეთილი #3   გაკვეთილი #4

 

 

 

წერილის გაგზავნა
Share On Facebook
Share On Google Plus
Share On Youtube
Contact us
Hide Buttons