საინფორმაციო გამოშვება

  • საინფორმაციო გამოშვება ყოველ ერთ საათში.
  • ყოველ სამ საათში ვრცელი გამოშვება
  • დაიჯესტი–ყოველ 1 სააში აზერბაიჯანულ და ქართულ ენებზე. 
  • წამყვანი აფაიათ ალიევა.
წერილის გაგზავნა
Share On Facebook
Share On Google Plus
Share On Youtube
Contact us
Hide Buttons