პროექტები

 

«ჩემი საქართველო»  ქართული ენის შესწავლა,  დღის განმავლობაში ყოველ ნახევარ საათში

პროექტი ხორციელდება 2014 წლიდან

წერილის გაგზავნა
Share On Facebook
Share On Google Plus
Share On Youtube
Contact us
Hide Buttons